www.gmapsapi.com

Kompleksowy kurs podstaw API, po którym mapowianie nie będzie miało przed Tobą żadnych tajemnic!

Setki przykładów, kursów i poradników z kodem gotowym do skopiowania i korzystania.

Największa strona o Google Maps API w Polsce, największe źródło informacji w języku polskim.

Zasoby

Ikony

Ikonki standardowe

Standardowe ikonki w Google Maps


Ikony Google Earth, paczka 2

Zestaw 64 ikon z programu Google Earth, do użycia w Google Maps


Ikony Google Earth, paczka 3

Zestaw 64 ikon z programu Google Earth, do użycia w Google Maps


Ikony Google Earth, paczka 4

Zestaw 64 ikon z programu Google Earth, do użycia w Google Maps


Ikony Google Earth, paczka 5

Zestaw 64 ikon z programu Google Earth, do użycia w Google Maps


Ikony "ridefinder"

Zestaw kilkunastu ikon do Google Maps API