www.gmapsapi.com

Kompleksowy kurs podstaw API, po którym mapowianie nie będzie miało przed Tobą żadnych tajemnic!

Setki przykładów, kursów i poradników z kodem gotowym do skopiowania i korzystania.

Największa strona o Google Maps API w Polsce, największe źródło informacji w języku polskim.

Skąd brać współrzędne?

W przykładach na tej stronie wielokrotnie używane są współrzędne konkretnych miejsc. Ta strona poświęca trochę uwagi współrzędnym, oraz metodom ich wyznaczania.

Format współrzędnych

Google Maps API używa współrzędnych w formacie dziesiętnym (DDEG - Decimal Degree). Stopnie są wyznaczane częścią całkowitą, minuty i sekundy częścią dziesiętną, a znak dodatni lub ujemy mówi o półkuli. Minusowa szerokość geograficzna oznacza półkulę południową, minusowa długość geograficzna oznacza półkulę zachodnią, a wartości dodatnie oznaczają półkule przeciwne.

Zazwyczaj w kartografii używa się formatu współrzędnych DMS (Degree, Minutes, Seconds). W tym formacie o półkuli mówi jedna z literek, oznaczających cztery strony świata. Taki format współrzędnych nie jest obsługiwany przez Google Maps API

Jeśli znasz współrzędne obiektu...

Jeśli znasz współrzędne miejsca, które chcesz pokazać na mapie i są one w formacie dziesiętnym, to podawaj je normalnie jako długość i szerokość geograficzna bez żadnych modyfikacji.

Jeśli znasz współrzędne w formacie DMS, to możesz przeliczyć je na postać dziesiętną w następujący sposób:

DDEG = D + (M*60+ S)/3600

Przykład: 53°20'15.13'' = 53 + (20*60+15.13)/3600 = 53.3375361

Implementacja w JavaScript

function dms2deg(d,m,s)
{
	// d,m,s - współrzędne, kolejno stopnie, minuty, sekundy
	return d+(m*60+s)/3600;
}

// przykład użycia
var lat_ddeg = dms2deg(53,15,20);
var lon_ddeg = dms2deg(14,15,12);

Jeśli znasz położenie obiektu...

Jeśli znasz położenie obiektu na mapie, skorzystaj z napisanego przeze mnie skryptu, który pozwoli ci znaleźć współrzędne interesującego Ciebie miejsca. Edytor znajdziesz pod tym adresem.

Jeśli znasz adres miejsca...

Jeśli znasz adres miejsca, możesz spróbować zgeokodować adres na współrzędne geograficzne w formacie dziesiętnym. Temacie geokodowania poświęciłem jedną lekcję w podstawowym kursie Google Maps API. Geokodowanie możesz przperowadzić również za pomocą specjalnie przygotowanej preze mnie strony: gmapsapi.com/wspolrzedne.php