Dodano nowy tryb mapy - obrazki z openstreetmaps.org. Dodatkowo, mapa pojawia się teraz w kontrolce do wyboru map.