Punkty polilinii zostały wczytane z dynamicznie generowanego pliku JSON. Zobacz zawartość pliku z danymi, kod pliku dane2.php.