Dane markerów zostały wczytane z dynamicznie generowanego pliku z JSON. Zobacz zawartość pliku z danymi, kod pliku dane.php, kod pliku jsonencoder.php.