skąd
doąd

Wpisz adres miejsca startowego i końcowego, a następnie kliknij na powyższy przycisk aby wyznaczyć trasę dojazdu wraz ze wskazówkami (listą kroków). W tym przykładzie ustawiono różne opcjonalne parametry, dotyczące wyglądu renderowanych wskazówek (zmieniono wygląd polilinii, wyłączono renderowanie markerów).