Ta aplikacja wyznacza trasę przejazdu (ze Szczecina do Poznania), a następnie wyznacza wszystkie punkty (wierzchołki) tak wyznaczonej polilinii i wypisuje je w pasku bocznym. Dodatkowo, wyznaczona polilinia jest nakładana na mapę.