Dodano polilinię, pokazującą przybliżoną granicę Polski