Przybliż lub oddal mapę, a skrypt wyświetli informację o obecnym poziomie przybliżenia