www.gmapsapi.com

Kompleksowy kurs podstaw API, po którym mapowianie nie będzie miało przed Tobą żadnych tajemnic!

Setki przykładów, kursów i poradników z kodem gotowym do skopiowania i korzystania.

Największa strona o Google Maps API w Polsce, największe źródło informacji w języku polskim.

Nowy tryb mapy z openstreetmap.org

Ten artykuł dotyczy najnowszej wersji API

« powrót do listy kategorii

API Google umożliwia dodanie innych trybów mapy niż te wbudowane (mapa fizyczna, satelitarna, hybrydowa i widok ulic). Największym problemem w dodaniu własnej mapy jest konieczność przygotowania precyzyjnych obrazków z widokiem ulic, wykalibrowanych do mapy Google. Serwis openstreetmap.org udostępnia za darmo własny zestaw map w postaci, którą bardzo łatwo zaimportować do aplikacji w API Google.

Mapy z openstreetmap.org są darmowe i wolne - w niektórych miejsach mniej a w niektórych bardziej szczegółowe niż te, dostępne w Google Maps. Przykładowo, openstreetmap.org pokazuje przebieg linii tramwajowych.

Mapa Google Maps Mapa Open Street Maps
Mapa Google Maps Mapa Open Street Maps

Konwencja nazw i mapowanie współrzędnych do obrazków

Każda mapa ma pewien określony zakres przybliżenia, na którym oferuje przygotowane, wyrenderowane wcześniej obrazki. Każdy obrazek opisany jest trzema współrzędnymi: współrzędną X (w poziomie), współrzędną Y (w pionie) oraz poziomem przybliżenia. Parametry te są liczbami całkowitymi.

W przypadku map z openstreetmap.org format URL obrazka wygląda następująco:

https://tile.openstreetmap.org/Z/X/Y.png

gdzie Z to poziom zoom (1-19) a X i Y to współrzędne (nie należy ich jednak mylić ze współrzędnymi geograficznymi). Współrzędne te są właściwe w lokalnym układzie odniesienia, gdzie punkt (0,0) to początek mapy, a kolejne całkowite wartości to kolejne numery kafelków.

Dodanie nowego trybu mapy zaczynamy od stworzenia definicji obiektu, definującego wygląd i zachowanie nowej mapy:

var mapaOpenStreetMap = {
	getTileUrl: function(wspolrzedne, zoom) {
		var znormalizowaneWspolrzedne = normalizujWspolrzedne(wspolrzedne, zoom);
		if (!znormalizowaneWspolrzedne) {
			return null;
		}
		return 'https://tile.openstreetmap.org/'+zoom+'/'+znormalizowaneWspolrzedne.x+'/'+znormalizowaneWspolrzedne.y+'.png';
	},
	tileSize: new google.maps.Size(256, 256),
	maxZoom: 19,
	name: "OpenStreetMap"
};

W przypadku własnych map, konieczne jest zaimplementowanie minimum trzech własności: getTileUrl, tileSize oraz maxZoom. Pozostałe są opcjonalne, w powyższym przykładzie zdefiniowałem nazwę tworzonej mapy. Więcej opcjonalnych właściwości porusza oficjalna dokumentacja API.

  • Parametr tileSize określa rozmiar pojedynczego kawałka mapy. Dla map z OpenStreetMaps, jest to standardowo ta sama wartość co dla oryginalnych map Google, tzn. 256 x 256 pikseli.
  • Parametr maxZoom określa maksymalny dostępny poziom przybliżenia
  • Parametr name określa nazwę mapy
  • Parametr getTileUrl to funkcja, która będzie uruchomiona za każdym razem, kiedy API chce poznać adres URL do kawałka mapy, znając współrzędną X i Y oraz poziom przybliżenia

W linii 7 zwracany jest URL na podstawie znanego schematu adresowania kawałków. Warte uwagi jest natomiast to, co dzieje się wcześniej. Aby zapewnić opływanie kawałków w poziomie (mapa będzie się wówczas zapętlać tak, jak oryginalna mapa od Google) napisałem prostę funkcję, służącą do zapętlenia numeracji w poziomie. Wygląda ona tak:

// Ta funkcja normalizuje wspolrzedne tak, by mapa sie zapetlala w poziomie.
function normalizujWspolrzedne(wspolrzedne, zoom) {
	var y = wspolrzedne.y;
	var x = wspolrzedne.x;

	var liczbaKawalkow = 1 << zoom;

	// blokada zapetlania w pionie
	if (y < 0 || y >= liczbaKawalkow) {
		return null;
	}

	// zezwolenie na zapetlanie w poziomie
	if (x < 0 || x >= liczbaKawalkow) {
		x = (x % liczbaKawalkow + liczbaKawalkow) % liczbaKawalkow;
	}

	return { x: x, y: y };
}

Mając zdefiniowane opcje mapy, dalsza część jest już bardzo prosta. Należy dodać nasz nowy tryb mapy, tworząc nową instację klasy ImageMapType, której konstruktor przyjmuje określony przez nas wcześniej parametr opcji:

mapa.mapTypes.set('openstreetmap', new google.maps.ImageMapType(mapaOpenStreetMap));

Powyższy kod dodaje powiązanie pomiędzy ID mapy (w naszym wypadku wybrałem openstreetmap) a instancją obiektu ImageMapType.

Następnie należy jeszcze wybrać domyślny tryb mapy, używając ustalonego ID:

mapa.setMapTypeId('openstreetmap');

Po uruchomieniu tak przygotowanej aplikacji, możemy cieszyć się z nowego, szczegółowego widoku map:

przykład 1pokaż kod przykładu

Przełączanie map

Przełączanie map

Aby umożliwić przełączanie map (tak, by użytkownik mógł wg własnego uznania wybrać tryb mapy spośród map Google oraz OpenStreetMap), do opcji głównej mapy należy dokonać drobnych zmian (podświetlone w poniższym kodzie):

var opcjeMapy = {
	zoom: 7,
	center: wspolrzedne,
	disableDefaultUI: false,
	mapTypeControl: true,
	mapTypeControlOptions: {
		mapTypeIds: ['openstreetmap', google.maps.MapTypeId.ROADMAP, google.maps.MapTypeId.SATELLITE]
	}
};

Po takiej modyfikacji, mapa wyświetli kontrolkę wyboru trybu, a w niej dostępne będą (kolejno) nowy tryb mapy z Open Street Map, standardowa mapa i standardowa mapa satelitarna.

przykład 2pokaż kod przykładu

Informacje o kontrolce wyboru mapy oraz o dostępnych trybach dostępne są w poradniku podstaw . Nazwa mapy w belce na górze jest zgodna z tym, co podaliśmy w parametrze name podczas definiowana mapy (zobacz pierwszy listing w tym poradniku).

Polecane artykuły

Dodaj stronę do ulubionego serwisu społecznościowego

Oto, co najczęściej czytają internauci, którzy przeczytali ten artykuł:

Pogoda na mapie

API v3

Jak wyświetlić stan pogody przy użyciu Google Maps API?


Wyświetlanie lokalizacji użytkownika

API v3

Poradnik pokazujący jak wykryć gdzie znajduje się obecnie użytkownik