www.gmapsapi.com

Kompleksowy kurs podstaw API, po którym mapowianie nie będzie miało przed Tobą żadnych tajemnic!

Setki przykładów, kursów i poradników z kodem gotowym do skopiowania i korzystania.

Największa strona o Google Maps API w Polsce, największe źródło informacji w języku polskim.

Zdarzenia

Ten artykuł dotyczy najnowszej wersji API

« powrót do listy poradników

W tej części kursu nauczysz się, jak sprawnie przechwytywać różne zdarzenia z mapy. Dzięki nim będziesz w stanie wykonać pewne akcje, gdy na przykład:

  • zostanie wciśnięty lewy przycisk myszy
  • użytkownik kliknie na markerze
  • zmieni się pole widzenia mapy

i wiele, wiele innych

Ogólna struktura przechwytywania zdarzeń

Do obsługi zdarzeń używa się funkcji addListener() z przestrzeni nazw google.maps.event.

Funkcja addListener() przyjmuje trzy argumenty:

  • pierwszy to obiekt, którego tyczy się zdarzenie
  • drugi to string - rodzaj zdarzenia (patrz tabelka niżej)
  • trzeci to funkcja, która zostanie wywołana po wykryciu zajścia zdarzenia

Ilość i rodzaj przekazywanych parametrów przez funkcję podpiętą do zdarzenia może być różny i zależy od konkretnego przypadku użycia.

Przykład 1 - zdarzenie click na mapie

Przykładowe dodanie obsługi zdarzenia kliknięcia na mapę

google.maps.event.addListener(mapa,'click',function(zdarzenie)
{
	if(zdarzenie.latLng)	
	{
		dymek.setContent('Współrzędne GPS klikniętego punktu:
'+zdarzenie.latLng); dymek.setPosition(zdarzenie.latLng); dymek.open(mapa); } });

W tym przykładzie tworzymy obsługę zdarzenia kliknięcia na mapę. Po wywołaniu funkcji z jednym, nazwanym argumentem zdarzenie sprawdzamy, czy przekazany obiekt posiada właściwość latLng (linia numer 3). Jeżeli tak jest, to możemy być pewni, że kliknięcie przechwycono prawidłowo, a we właściwości latLng znajdują się współrzędne geograficzne kliniętego punktu. Zastosowanie zdarzeń jest ograniczone wyobraźnią, w przykładzie powyżej wyświetlony jest dymek z wypisanymi współrzędnymi GPS. Sposób tworzenia dymków omówiono w poprzednim poradniku.