www.gmapsapi.com

Kompleksowy kurs podstaw API, po którym mapowianie nie będzie miało przed Tobą żadnych tajemnic!

Setki przykładów, kursów i poradników z kodem gotowym do skopiowania i korzystania.

Największa strona o Google Maps API w Polsce, największe źródło informacji w języku polskim.

Podkręcanie menedżera markerów

Ten artykuł dotyczy API w wersji 2

« powrót do listy poradników

W poradniku pokazany został sposób na pokazywanie i ukrywanie całych grup markerów - w pokazanych tam przykładach pod mapą znajdowały się pola typu checkbox, zmiana ich wartości powodowała zmianę widoczności odpowiadających grup na ekranie.

Problem

Wszystko działało dobrze, ale miało istotną wadę - wydajność pojedynczego dodawania markerów nie jest najwyższa, szczególnie, jeśli na mapie ma się ich znaleźć kilkadziesiąt lub więcej. Wówczas naturalną odpowiedzią byłoby zastosowanie menedżera markerów (). Co się jednak okazuje? Menedżer markerów nie pracuje poprawnie, jeżeli we własnym zakresie próbujemy ukrywać lub pokazywać markery. Przy każdej zmianie pola widzenia, wymagającej odświeżenia stanu widoczności markerów, wszelkie zmiany nadpisują ustawienia widoczności, wybrane przez użytkownika. Efekt jest taki, że jeśli jakaś grupa markerów zostanie wyłączona, to po np. zmianie poziomu zoom wszystkie zostaną pokazane, mimo, że powinny pozostać ukryte. Czy jest na to rada? Tak, ale wymaga wprowadzenia małych poprawek do samego managera...

Przykład niepoprawnego działania menedżera markerów jest tutaj: