www.gmapsapi.com

Kompleksowy kurs podstaw API, po którym mapowianie nie będzie miało przed Tobą żadnych tajemnic!

Setki przykładów, kursów i poradników z kodem gotowym do skopiowania i korzystania.

Największa strona o Google Maps API w Polsce, największe źródło informacji w języku polskim.

Panoramy

Ten artykuł dotyczy API w wersji 2

« powrót do listy poradników

API Google Maps wbrew nazwie oferuje pewne komponenty, które można uruchomić bez wyświetlania ani jednej mapy. Jednym z ciekawszych, a na pewno bardziej efektownych jest opcja wirtualnego spaceru ulicami miast, realizowana za pomocą panoram z możliwością swobodnej zmiany kąta patrzenia oraz nawigacji pomiędzy poszczególnymi miejscami. Usługa ta jest dostępna dla większych miast w U.S.A.

Panorama w Google Maps API

Prosta panorama

Nową panoramę tworzymy, poprzez stworzenie instancji obiektu klasy GStreetviewPanorama(). Należy przy tym podać co najmniej jeden argument - odwołanie do obiektu DOM, do którego panorama zostanie wstawiona. W przykładzie 31.1 panorama jest wyświetlana w obiekcie blokowym o id "panorama", więc konstruktor wygląda następująco:

var panorama = new GStreetviewPanorama(document.getElementById("panorama"));

Aby wyświetlić panoramę, używamy funkcji setLocationAndPOV() obiektu panorama. Jej pierwszym argumentem są współrzędne geograficzne GLatLng punktu startowego. Reszta parametrów jest opcjonalna i nieistotna w rozpatrywanym prostym przykładzie.

var lokalizacja = new GLatLng(40.71486662585682,-74.01094436645508);
panorama.setLocationAndPOV(lokalizacja,null);

I to wszystko, co jest potrzebne do uruchomienia prostej panoramy - sprawdź przykład 1: