www.gmapsapi.com

Kompleksowy kurs podstaw API, po którym mapowianie nie będzie miało przed Tobą żadnych tajemnic!

Setki przykładów, kursów i poradników z kodem gotowym do skopiowania i korzystania.

Największa strona o Google Maps API w Polsce, największe źródło informacji w języku polskim.

Pobieranie danych z bazy MySql

Ten artykuł dotyczy API w wersji 2

« powrót do listy poradników

W kursie podstaw API (Wczytywanie danych z pliku XML) opisałem technikę pobierania danych z pliku XML. W tym rozdziale - opierając sie na przykładzie z podstaw - zaprezentuję, jak pobrać w ten sposób dane z bazy MySql.

Dane w bazie MySql

Na potrzeby kursu przygotowałem następującą tabelę w bazie MySql:

Przykładowe dane możesz pobrać w postaci pliku CSV z poniższego adresu:
gmapsapi.com/examples/021/PoznajGoogleMaps_panstwa.csv.

Plik dane.php

Poniższy listing zawiera kod PHP, potrzebny do pobrania i wyświetlenia odpowiednio sformatowanych danych:

<?
header('Content-Type: text/xml; charset=utf-8');
echo '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>';

$user="nazwa_uzytkownika";
$pass="haslo_uzytkownika";
$baza="nazwa_bazy";

mysql_connect ("localhost", $user, $pass) or 
	die ("Nie nawiązano połączenie z bazą MySQL");
mysql_select_db ($baza) or 
	die ("Nie nawiązano połączenia z bazą serwisu.");
	
mysql_query("SET NAMES 'UTF8';");

$zapytanie = "SELECT id,nazwa,lat,lng,flaga FROM PoznajGoogleMaps_panstwa ORDER BY id";
$pobierz = mysql_query($zapytanie);

print "\n<dane>\n";

while($dane = mysql_fetch_array($pobierz))
{
	printf("\t<marker lat=\"%f\" lon=\"%f\" ikona=\"%s\" nazwa=\"%s\" />\n",$dane['lat'],$dane['lng'],$dane['flaga'],$dane['nazwa']);
}

print "</dane>";
?>

Potem należy funkcją GDownloadUrl() pobrać plik dane.php, na analogicznej zasadzie jak w przykładzie z kursu podstaw.

Oto rezultat działania: przykład 1pokaż kod przykładu

Polecane artykuły

Dodaj stronę do ulubionego serwisu społecznościowego

Oto, co najczęściej czytają internauci, którzy przeczytali ten artykuł:

Dodawanie markerów przez użytkownika

API v2

Poradnik pokazuje, w jaki sposób stworzyć formularz, pozwalający na dodawanie markerów


Wczytywanie danych z pliku XML

API v2

Kurs podstaw cz. X: Omówienie wczytywania danych z pliku XML za pomocą AJAXa


Wyszukiwanie markerów as-you-type

API v2

Jak stworzyć wyszukiwanie i filtrowanie markerów as-you-type przy użyciu bazy danych


Wczytywanie danych z programu MS Excel

API v2

W tym przykładzie pokazane zostało, w jaki sposób wyświetlić markery z arkusza kalkulacyjnego